ביד רמה.

למען אחי הקופת החסד של למען אחי ברסלב

בנשיאות הגרי"מ שכטר שליט"א

מחלקת מידי שבוע בשבוע בשר ודגים לעניי ארץ ישראל
ובכל יומי דפגרא