שערי רחמים – נאמנים.

קאמפיין נאמנים הוא קאמפיין הצלה לקופת החסד שערי רחמים לעידוד וחיזוק אלמנות ויתומים שע"י כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן

מטרת הקאפיין להביא ביסוס איתן לפעולות הקופה

וב"ה היה 96 אחוז הצלחה בהחתמת ההו"ק